Kontrakty w obrocie profesjonalnym, w tym o charakterze transgranicznym

Odpowiednie umowne zabezpieczenie praw i obowiązków każdej ze stron, jak również precyzyjne rozpisanie jak dokładnie ma wyglądać współpraca nie tylko jest ochroną na przyszłość, ale także jest wyrazem poważnego traktowania kontrahenta i stanowi o profesjonalizmie przedsiębiorcy. W powyższym zakresie świadczymy usługi obejmujące:

 • przygotowanie poszczególnych umów nazwanych lub nienazwanych
 • przygotowywanie ogólnych warunków umów
 • przygotowywanie wzorców umów
 • przygotowywanie umów ramowych
 • umowy stosowane w branży IT, w tym w szczególności umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, serwisowe, rozwojowe, licencyjne jak również umowy outsourcingowe i umowy regulujące współpracę B2B
 • umowy związane z przygotowaniem i realizacją projektów biznesowych, w tym współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w szczególności umowy konsorcjum, NDA, porozumienia o współpracy
 • umowy w relacjach między inwestorami, wspólnikami, akcjonariuszami
 • umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz partnerstwa publiczno – prywatnego
 • umowy zabezpieczające wierzytelności, w tym poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, umowy zastawu, zabezpieczenia wekslowe
 • umowy związane z nabywaniem, zbywaniem nieruchomości, w tym rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży, jak również umowy stosowane w zarządzaniu nieruchomościami
 • umowy związane z realizacją procesów inwestycyjnych, w tym: umowy o prace projektowe, regulujące nadzór autorski, umowy z wykonawcami branżowymi,
 • umowy stosowane w branży PR & marketing, w tym także z artystami – twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem umów regulujących prawa własności intelektualnej oraz inne dobra prawnie chronione
 • umowy stosowanych w handlu, ze szczególnym uwzględnieniem e – commerce, jak również dostawy handlowe z zastosowaniem reguł Incoterms
 • umowy pracownicze, kontrakty menedżerskie, powierzenia mienia, o zakazie konkurencji, poufności
 • umowy regulujące pozyskiwanie finansowania, w tym dotacje, pożyczki, dofinansowania, kredytowe, leasingowe


Nasze umowy opracowujemy w języku polskim i angielskim, w tym także w układzie dwujęzycznym.

+48 71 325 76 48
Telefon
kancelaria@perczak-legal.pl
E-mail
ul. Wita Stwosza 3/410
50-148 Wrocław
Kancelaria

Poprzez korzystanie z niniejszej strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików typu cookie i im podobnych technologii na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając tę stronę, oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez nas. Technologie te stosujemy w celu świadczenia usług, analizy ruchu na naszej stronie oraz w celach marketingowych. Dzięki nim możemy dopasować treści udostępniane na stronie do Twoich zainteresowań i preferencji. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie. Dowiedz się więcej...